Vytvoriť faktúru

SK INVEST SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SK INVEST SLOVAKIA
IČO 35694785
DIČ 2020860842
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SK INVEST SLOVAKIA
Panenská 24
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 305 384 €
Zisk -577 772 €
Aktíva 873 670 €
Vlastný kapitál -902 015 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0556809228
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,479,787
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -941,854
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,585
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -969,439
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577,772
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,479,844
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 890
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 890
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,478,954
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 400,667
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,667
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,544
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,068,743
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 305,384
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305,384
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 873,520
D. Služby (účtová skupina 51) 3
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 545,324
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328,193
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -568,136
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -568,228
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,544
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,544
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -577,772
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016