Vytvoriť faktúru

CASCAYA IMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CASCAYA IMEX
IČO 35695102
DIČ 2020331599
IČ DPH SK2020331599
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASCAYA IMEX
Dunajská 27
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 397 €
Zisk -5 748 €
Aktíva 4 382 €
Vlastný kapitál -9 952 €
Kontaktné informácie
Email cascaya@cascaya.sk
Phone(s) 0252926956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,692
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,273
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -34
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -100
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,307
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,272
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 419
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 419
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,692
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,690
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,245
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,245
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,748
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,382
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,312
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,312
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,853
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 476
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 476
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,150
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,395
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 245
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,587
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 617
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 617
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,397
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,397
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,397
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 384
D. Služby (účtová skupina 51) 2,101
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,440
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,074
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,194
4. Sociálne náklady (527, 528) 172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 928
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,611
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,912
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 177
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 177
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,788
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015