Vytvoriť faktúru

Pilot Club - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pilot Club
IČO 35695111
DIČ 2020310446
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pilot Club
Letisko
90050
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 896 €
Zisk 6 591 €
Aktíva 25 296 €
Vlastný kapitál -154 446 €
Kontaktné informácie
Email pilotclub@pilotclub.sk
Phone(s) 0245901858, 0905601312
Fax(es) 0245901873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,401
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,149
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 352
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 352
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,797
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,433
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,364
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 252
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 252
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,401
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -147,854
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 459
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 459
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -161,543
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,802
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -175,345
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,591
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,255
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 172,255
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 439
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 439
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,983
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,896
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,896
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,351
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,545
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,153
D. Služby (účtová skupina 51) 27,854
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 864
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 524
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,501
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,889
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 126
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 126
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 126
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 556
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 556
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,071
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4262940.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695111 DIČ: 2020310446
 • Sídlo: Pilot Club, Letisko, 90050, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Chromek Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50 22.07.1996
  RNDr. Branislav Kvasnica, CSc. Krížna 5 Bratislava 811 05 17.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Chromek 3 319 € (50%) Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50
  RNDr. Branislav Kvasnica 3 319 € (50%) Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.03.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť v oblasti civilného letectva- "prevádzkovanie letísk"
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Branislav Kvasnica , CSc. Krížna 5 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   10.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   08.09.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chromek Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 22.07.1996
   07.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.07.1996
   11.03.2004Nové sidlo:
   Letisko Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.07.1996
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Krížna 5 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava
   26.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   14.01.1999Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti civilného letectva-"výcvik pilotov-LETECKÁ ŠKOLA"
   Noví spoločníci:
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   montáž a oprava športových a strojných zariadení
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   Pilot Club s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 5 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom automobilov a lietadiel
   prenájom športových potrieb
   poskytovanie lektorských a konzultačných služieb v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07