Vytvoriť faktúru

ROZVAHA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROZVAHA
IČO 35695161
DIČ 2020340410
IČ DPH SK2020340410
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROZVAHA
Cintorínska 21
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 274 €
Zisk 4 336 €
Aktíva 56 710 €
Vlastný kapitál 26 218 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252491326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 63,576
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,365
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,365
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,365
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,072
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,567
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,567
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,567
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,505
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,419
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 86
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,139
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,139
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,576
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,322
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,184
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,184
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,499
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,499
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,336
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,202
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 276
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 168
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 108
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 12,494
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,110
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 644
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 644
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,540
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,910
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,980
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,392
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 787
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 787
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,535
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 52
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 52
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 98,274
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,274
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 98,274
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,913
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,426
D. Služby (účtová skupina 51) 12,812
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,534
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,248
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,618
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,668
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 865
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,722
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,722
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 554
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,361
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,036
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,545
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,769
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,769
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 776
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,545
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,816
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695161 DIČ: 2020340410 IČ DPH: SK2020340410
 • Sídlo: ROZVAHA, Cintorínska 21, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05 22.07.1996
  Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 16.08.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Janošovský 3 319 € (50%) Karpatská 2 Bratislava 811 05
  Ing. Iveta Janošovská 3 319 € (50%) Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2009Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   21.07.2009Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   16.08.2006Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
   15.08.2006Zrušené sidlo:
   Nábr.gen. L.Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   08.04.1999Nové sidlo:
   Nábr.gen. L.Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   ROZVAHA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba cementového tovaru
   murárstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselných, spotrebných a potravinárskych výrobkov a tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľské činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01