Vytvoriť faktúru

METEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METEK
IČO 35695218
DIČ 2020324042
IČ DPH SK2020324042
Dátum vzniku 23 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METEK
Družicová 2
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 397 €
Zisk 25 811 €
Aktíva 119 762 €
Vlastný kapitál 111 953 €
Kontaktné informácie
Email metek@nextra.sk
Phone(s) 0315505763, 0905342726
Mobile phone(s) 0905342726
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 100,941
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,330
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,051
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,051
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,429
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,841
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,841
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,588
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,850
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 800
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 75,050
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 611
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 611
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,941
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,371
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,352
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,352
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 55,569
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 55,569
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,570
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 610
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 610
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,960
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,095
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,095
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,328
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,578
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,559
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 47
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 149,026
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 152,397
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,022
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 145,004
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,340
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,213
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,501
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,022
D. Služby (účtová skupina 51) 25,702
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 57,135
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,152
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,983
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 305
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,507
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,507
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,184
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115,801
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,642
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,642
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,636
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,548
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,737
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,737
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695218 DIČ: 2020324042 IČ DPH: SK2020324042
 • Sídlo: METEK, Družicová 2, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01 06.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Baršovský 6 640 € (100%) Rumančekova 34 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Franz Sikula Gmoos 1 Stegersbach 1 7551 Rakúska republika
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   Franz Sikula Gmoos 1 Stegersbach 1 7551 Rakúska republika
   10.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   28.12.1998Noví spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   27.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   METEK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družicová 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   veľkoobchodná činnosť a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava