Vytvoriť faktúru

VALDEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VALDEK
IČO 35695251
DIČ 2020348671
IČ DPH SK2020348671
Dátum vzniku 23 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALDEK
Michalská 9
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 635 207 €
Zisk -18 006 €
Aktíva 8 219 €
Vlastný kapitál 8 180 €
Kontaktné informácie
Email valdek92@gmail.com
Phone(s) 0903702438
Mobile phone(s) 0903702438
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 641,848
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 635,207
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,641
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 641,848
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,366
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,006
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 653,214
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 653,172
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 650,292
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 635,207
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 633,393
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,814
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 650,317
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21
C. Služby (účtová skupina 51) 650,292
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,110
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,106
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -16
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,126
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015