Vytvoriť faktúru

ANGE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANGE
IČO 35695331
DIČ 2020310325
IČ DPH SK2020310325
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANGE
Malokarpatské nám. 2
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 835 220 €
Zisk 17 751 €
Aktíva 119 627 €
Vlastný kapitál 15 515 €
Kontaktné informácie
Email angelika.semancikova@gmail.com
Phone(s) 0264789835
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 141,781
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 913
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 913
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 913
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,117
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42,779
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,779
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 86,553
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 62,564
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,564
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,964
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,785
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,841
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 751
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 751
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 141,781
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,054
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,751
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,727
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,277
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 112,749
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 104,133
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,133
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,447
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,725
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,444
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,701
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 817,575
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 835,220
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 817,575
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,645
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 808,988
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 686,187
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,928
D. Služby (účtová skupina 51) 9,700
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,996
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,747
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,716
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,533
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 407
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 407
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,232
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 119,760
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,379
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,379
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,853
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,102
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695331 DIČ: 2020310325 IČ DPH: SK2020310325
 • Sídlo: ANGE, Malokarpatské nám. 2, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 29.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Anna Kurilcová 3 319 € (50%) Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
  Angelika Semančíková 3 319 € (50%) Karadžičova 6 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.04.2000Nové sidlo:
   Malokarpatské nám. 2 Bratislava 841 03
   06.04.2000Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   29.05.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v obore lekárenstvo
   29.07.1996Nové obchodné meno:
   ANGE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05