Vytvoriť faktúru

Ochranná služba - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ochranná služba
IČO 35695340
DIČ 2020310314
IČ DPH SK2020310314
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ochranná služba
Ferienčíková 14
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 458 929 €
Zisk -3 851 €
Aktíva 223 370 €
Vlastný kapitál 14 039 €
Kontaktné informácie
Email os@os-security.sk
Phone(s) 0254793237, 0254793238
Fax(es) 0252492839
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 319,170
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,303
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,421
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,421
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,882
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,882
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,045
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 425
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 425
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 12,148
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 12,148
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,148
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 112,902
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 91,250
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,250
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,258
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 394
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 127,570
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 750
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 126,820
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 822
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 822
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 319,170
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,220
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,897
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,615
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,512
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 317,950
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,899
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 30,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -29,539
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 29,438
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 279,313
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 199,045
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,045
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,493
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,975
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,637
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,080
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,083
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,738
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,738
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,458,929
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 661
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,425,778
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,490
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,456,652
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,230
D. Služby (účtová skupina 51) 731,187
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 585,363
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 420,402
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 144,660
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,301
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,348
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,347
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,347
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,842
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,335
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,277
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 628,022
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,033
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,033
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,033
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,805
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,000
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,801
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,772
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 505
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,356
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,356
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695340 DIČ: 2020310314 IČ DPH: SK2020310314
 • Sídlo: Ochranná služba, Ferienčíková 14, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava 28.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Richard Wölfl 3 320 € (50%) Beniakova 1 Bratislava
  Milan Wölfl 3 320 € (50%) Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.01.2012Nové predmety činnosti:
   detektívne služby
   odborná príprava a poradenstvo
   12.01.2011Nové predmety činnosti:
   strážna služba
   11.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   02.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   03.12.2008Nové sidlo:
   Ferienčíková 14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Milan Wölfl Segnáre 1553/54 Bratislava 841 03
   02.12.2008Zrušené sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   07.06.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   06.06.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   30.06.2004Nové sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 01
   29.06.2004Zrušené sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 03
   28.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   27.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava Skončenie funkcie: 20.11.2002
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   11.09.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   11.08.1999Nové sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 03
   10.08.1999Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 14 Bratislava 821 02
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava Skončenie funkcie: 20.11.2002
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   strážna služba - zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Sako Hanulova 11 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   29.07.1996Nové obchodné meno:
   Ochranná služba s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 14 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   strážna služba - zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Sako Hanulova 11 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava