Vytvoriť faktúru

REMY COINTREAU SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMY COINTREAU SLOVAKIA
IČO 35695366
DIČ 2020310413
IČ DPH SK2020310413
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMY COINTREAU SLOVAKIA
Košická 56
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 038 556 €
Zisk 578 280 €
Aktíva 3 078 385 €
Vlastný kapitál 1 038 981 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255648711
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,448,746
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,985
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,144
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,144
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,841
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,371,666
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 780,350
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 780,350
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 89,989
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 89,989
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,900,840
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,897,236
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,541
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,809,695
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 413
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,191
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 600,487
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,217
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 598,270
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 66,095
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,825
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 60,270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,448,746
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,089,060
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,087,101
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,087,101
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 53,742
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 53,742
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 369,937
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 369,937
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 578,280
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,359,686
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,195
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,195
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,014,110
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,339,831
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,055,373
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284,458
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,074
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,542
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 646,663
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 343,381
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,843
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 334,538
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,035,557
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,038,556
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,834,091
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,201,466
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,999
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,254,677
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,567,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 354,907
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -7,389
D. Služby (účtová skupina 51) 2,869,003
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 390,409
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 280,947
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 105,852
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,610
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 115
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,610
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,610
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,576
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,964
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 783,879
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,251,554
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 49
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 47
XII. Kurzové zisky (663) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,503
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,501
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,454
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 782,425
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 204,145
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 241,308
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -37,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 578,280
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
 • IČO:35695366 DIČ: 2020310413 IČ DPH: SK2020310413
 • Sídlo: REMY COINTREAU SLOVAKIA, Košická 56, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jiří Štětina Nad Havlem 151/8 Praha IV - Krč 140 00 Česká republika 07.04.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  REMY COINTREAU SERVICES 1 087 101 € (100%) Cognac 161 00 Francúzsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Jiří Štětina Nad Havlem 151/8 Praha IV - Krč 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.04.2009
   23.04.2009Nové obchodné meno:
   REMY COINTREAU SLOVAKIA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   REMY COINTREAU SERVICES rue Joseph Pataa Cognac 161 00 Francúzsko
   29.07.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná činnosť
   výskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ