Vytvoriť faktúru

VIA BONA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIA BONA
IČO 35695498
DIČ 2020323998
IČ DPH SK2020323998
Dátum vzniku 31 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIA BONA
Pod dublami 3
90091
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 668 €
Zisk 5 262 €
Aktíva 126 346 €
Vlastný kapitál 38 273 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336477563
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 120,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 100,493
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 100,493
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 88,299
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,005
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,918
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,774
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,774
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 144
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,087
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 396
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,691
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 162
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 162
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,660
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,535
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,759
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,759
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,262
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,125
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,650
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,650
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,475
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,020
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,020
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,525
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,330
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 687
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,129
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,910
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,668
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,910
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,758
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,813
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,988
D. Služby (účtová skupina 51) 10,818
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,487
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,502
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,816
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,169
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,735
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,442
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,442
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 343
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,855
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,104
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,019
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,900
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,900
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,837
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,575
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,575
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695498 DIČ: 2020323998 IČ DPH: SK2020323998
 • Sídlo: VIA BONA, Pod dublami 3, 90091, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava 841 07 17.01.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Križáni 33 194 € (100%) Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2006Nové predmety činnosti:
   konštrukcia a výroba foriem, nástrojov a nástrojárskych dielov a ich predaj
   výroba výliskov z plastov a ich predaj
   poradenstvo v oblasti konštrukcie a výroby foriem, nástrojov, nástrojárskych výrobkov a výrobkov z plastov
   07.07.2005Nové obchodné meno:
   VIA BONA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod dublami 3 Limbach 900 91
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 17.01.2003
   06.07.2005Zrušené obchodné meno:
   TAKO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   17.01.2003Nové sidlo:
   Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   16.01.2003Zrušené sidlo:
   Trebišovská 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava Skončenie funkcie: 09.09.2002
   25.04.2002Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   24.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Ljubov Zabrodska Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Grösslingova 63 Bratislava - Staré Mesto
   30.04.2001Noví spoločníci:
   Ljubov Zabrodska Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Grösslingova 63 Bratislava - Staré Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   13.11.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   balenie rôznych druhov tovaru do maloobchodných balení
   03.07.2000Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   02.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.10.1999Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   TAKO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trebišovská 9 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava Skončenie funkcie: 09.09.2002