Vytvoriť faktúru

STUDIO ARP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STUDIO ARP
IČO 35695501
DIČ 2020904490
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIO ARP
Somolického 1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 688 €
Zisk 1 663 €
Aktíva 4 857 €
Vlastný kapitál 3 238 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903688119
Mobile phone(s) +421903688119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,290
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,656
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,656
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,656
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,634
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,634
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,409
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,290
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,902
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,061
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,061
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,663
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 388
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 388
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,688
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,688
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,688
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,375
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,728
D. Služby (účtová skupina 51) 13,551
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,313
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,409
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
O. Kurzové straty (563) 49
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,152
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 489
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 489
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,663
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4292078.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015