Vytvoriť faktúru

RODACAR Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RODACAR Slovakia
IČO 35695684
DIČ 2020871358
IČ DPH SK2020871358
Dátum vzniku 31 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RODACAR Slovakia
Korytnická 8
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 222 622 €
Zisk 2 401 €
Aktíva 186 250 €
Vlastný kapitál 18 756 €
Kontaktné informácie
Email rodacar@rodacar.sk
Phone(s) 0244457456, 0244637741, 0905605880
Mobile phone(s) 0905605880, 0948776272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 130,256
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,346
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,346
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,346
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,538
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,666
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,666
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,121
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 46,121
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,121
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,751
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,174
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,577
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,372
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,372
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,256
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,157
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,453
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,453
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,401
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,099
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,192
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 944
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,248
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,672
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,812
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,812
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,765
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,639
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 972
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,004
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,855
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,855
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 215,411
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 222,622
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,351
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 200,392
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,869
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,010
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,776
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,380
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,075
D. Služby (účtová skupina 51) 53,355
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,565
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,984
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,793
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,788
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,626
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,626
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,395
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 396
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,846
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,933
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,449
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 579
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 579
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,870
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,449
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,397
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 996
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 996
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695684 DIČ: 2020871358 IČ DPH: SK2020871358
 • Sídlo: RODACAR Slovakia, Korytnická 8, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Svetlana Puls Korytnicka 8 Bratislava 821 07 07.07.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Svetlana Puls 3 320 € (50%) Korytnicka 8 Bratislava 821 07
  Dariusz Grzegorz Puls 3 320 € (50%) Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2013Nové predmety činnosti:
   servis a údržba vysokozdvižných vozíkov
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom motorových vozidiel
   30.07.2011Noví spoločníci:
   Svetlana Puls Korytnicka 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Puls Korytnicka 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.07.2011
   29.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.10.2004
   21.12.2004Nové obchodné meno:
   RODACAR Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Korytnická 8 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru z účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   opravy pracovných strojov
   prenájom pracovných strojov
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   zámočníctvo
   leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dariusz Grzegorz Puls Korytnická 8 Bratislava 821 06
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Darius Grzegorz Puls Korytnická 8 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.10.2004
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.10.2004
   20.12.2004Zrušené obchodné meno:
   GARDEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čierna voda Bratislava 831 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   poradenská činnosť v sadovníckych a záhradníckych službách
   poskytovanie aranžerských služieb a sadovníckych a parkových úprav
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   03.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   02.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   04.06.1997Nové obchodné meno:
   GARDEX s.r.o.
   03.06.1997Zrušené obchodné meno:
   GARDENIA s.r.o.
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   GARDENIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čierna voda Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   poradenská činnosť v sadovníckych a záhradníckych službách
   poskytovanie aranžerských služieb a sadovníckych a parkových úprav
   Noví spoločníci:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava