Vytvoriť faktúru

DUMAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUMAK
IČO 35695757
DIČ 2020324218
Dátum vzniku 01 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUMAK
Líščie nivy 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -659 €
Aktíva 459 €
Vlastný kapitál -95 577 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 380
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 380
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 380
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -96,236
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -102,548
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -659
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 96,616
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 211
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 96,405
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 504
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 95,901
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 97
C. Služby (účtová skupina 51) 97
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -97
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -97
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -179
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -659
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695757 DIČ: 2020324218
 • Sídlo: DUMAK, Líščie nivy 10, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Konečný, CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 24.02.2000
  MUDr. Eva Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08 07.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Konečný, CSc. 4 980 € (75%) Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
  MUDr. Eva Konečná 1 660 € (25%) Líščie nivy 10 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2014Nové sidlo:
   Líščie nivy 10 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.11.2014
   21.11.2014Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   29.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   28.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia /hnuteľné veci/
   pohostinská činnosť-služby verejného stravovania
   pohostinská činnosť - služby verejného stravovania
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   02.02.2001Nové sidlo:
   Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - služby verejného stravovania
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   01.02.2001Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   05.04.2000Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia /hnuteľné veci/
   pohostinská činnosť-služby verejného stravovania
   24.02.2000Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   23.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hudec Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Milan Kurnocík Gaštanová 37 Žilina 010 01
   Ing. Danka Ondrušová Slowackého 14 Bratislava 821 04
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kurnocík Gaštanová 37 Žilina 010 01
   Ing. Danka Ondrušová Slowackého 14 Bratislava 821 04
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   01.08.1996Nové obchodné meno:
   DUMAK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hudec Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Milan Kurnocík Gaštanová 37 Žilina 010 01
   Ing. Danka Ondrušová Slowackého 14 Bratislava 821 04
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Milan Kurnocík Gaštanová 37 Žilina 010 01
   Ing. Danka Ondrušová Slowackého 14 Bratislava 821 04
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07