Vytvoriť faktúru

INOVA - DATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INOVA - DATA
IČO 35695889
DIČ 2020331621
IČ DPH SK2020331621
Dátum vzniku 05 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INOVA - DATA
Nobelova 46
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 958 €
Zisk 3 410 €
Aktíva 43 769 €
Vlastný kapitál 40 737 €
Kontaktné informácie
Email info@inova.sk
Webová stránka http://www.inova.sk
Phone(s) +421243413728, +421243633733
Mobile phone(s) +421903722426
Fax(es) 0243633732
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,844
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 484
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 697
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,252
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,844
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,147
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,196
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32,902
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,410
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,697
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,287
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 207
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,785
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 277
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,958
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,202
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,756
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,504
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 7,038
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) -190
C. Služby (účtová skupina 51) 9,460
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,266
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 775
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,454
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,650
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,373
P. Daň z príjmov (591, 595) 963
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,410
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015