Vytvoriť faktúru

ELUMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELUMO
IČO 35696087
DIČ 2020340531
Dátum vzniku 08 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELUMO
Prievaly 50
90634
Prievaly
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 460 €
Zisk 1 782 €
Aktíva 3 071 €
Vlastný kapitál -2 874 €
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 166
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 166
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,092
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,115
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,629
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,782
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,258
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 581
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 677
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 631
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,460
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,517
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,943
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,459
C. Služby (účtová skupina 51) 5,018
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,181
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 187
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,944
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 184
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,487
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,040
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 216
M. Nákladové úroky (562) 125
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -216
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,271
P. Daň z príjmov (591, 595) 489
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,782
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Files
4267840.tif
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016