Vytvoriť faktúru

DANUBE ART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANUBE ART
IČO 35696141
DIČ 2020842065
Dátum vzniku 09 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBE ART
Laurínska 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 727 €
Zisk 1 955 €
Aktíva 17 631 €
Vlastný kapitál -2 053 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,297
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,853
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 444
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,297
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 37
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,673
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,955
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,339
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,773
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 48
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 602
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,823
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,727
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,727
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,381
C. Služby (účtová skupina 51) 10,292
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,630
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,054
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,546
P. Daň z príjmov (591, 595) 591
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4178337.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015