Vytvoriť faktúru

OBO Bettermann - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OBO Bettermann
IČO 35696176
DIČ 2020356019
IČ DPH SK2020356019
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OBO Bettermann
Viničnianska cesta 13
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 910 181 €
Zisk 618 258 €
Aktíva 3 745 480 €
Vlastný kapitál 2 800 980 €
Kontaktné informácie
Email info@obobettermann.sk
Phone(s) 0556434005, 0336486222, 0337352975
Fax(es) 0336486220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,176,596
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,151,139
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,151,139
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 347,076
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,739,805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64,258
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,022,483
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 282,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,282
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 253,583
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,568,837
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,568,161
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,568,161
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 676
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 170,781
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 922
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 169,859
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,974
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,176,596
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,419,238
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,942
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,942
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,787,038
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,787,038
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 618,258
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 725,686
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,789
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 611
12. Odložený daňový záväzok (481A) 26,178
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 581,230
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 374,776
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 374,776
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,784
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,328
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,342
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 117,667
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,806
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 96,861
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 31,672
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 31,672
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,900,353
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,910,181
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,900,353
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,828
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,086,562
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,125,561
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 81,726
D. Služby (účtová skupina 51) 290,164
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 381,559
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 283,832
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 85,417
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,310
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,543
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 180,142
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 180,142
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,867
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 823,619
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,402,902
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,089
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,664
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,664
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,407
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,076
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 798,543
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 180,285
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 180,415
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 618,258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696176 DIČ: 2020356019 IČ DPH: SK2020356019
 • Sídlo: OBO Bettermann, Viničnianska cesta 13, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Rozvadský Beňovského 12 Bratislava 841 01 01.07.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  OBO Bettermann Holding GmbH 1 000 000 € (100%) Menden 587 10 Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Imrich Pod Pekařkou 1084/23 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2006
   18.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Rozvadský Beňovského 12 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.07.2010
   24.02.2007Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 13 Pezinok 902 01
   23.02.2007Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská sklad B/XI 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   27.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Imrich Pod Pekařkou 1084/23 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2006
   08.01.2004Nové obchodné meno:
   OBO Bettermann s.r.o.
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   07.01.2004Zrušené obchodné meno:
   OBO Bettermann Slovensko s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   20.08.2002Noví spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   19.08.2002Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerhard Malliunerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   03.03.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská sklad B/XI 17 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   02.03.1999Zrušené sidlo:
   Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   OBO Bettermann Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard Malliunerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10