Vytvoriť faktúru

DERA SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DERA SK
IČO 35696192
DIČ 2020310512
IČ DPH SK2020310512
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DERA SK
Šancová 50
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 160 €
Zisk 28 397 €
Aktíva 676 136 €
Vlastný kapitál 643 899 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248200409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 709,755
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 709,737
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 108
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 108
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,346
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,346
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,346
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 103,594
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,990
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,990
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,217
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 387
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 604,689
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 604,689
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 709,755
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 672,296
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,567
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,567
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 635,693
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 635,693
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,397
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,109
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 543
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 543
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,985
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,572
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,572
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,789
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,074
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,550
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,581
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,896
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,685
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 350
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 234,772
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 235,160
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 234,772
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 388
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 195,924
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,498
D. Služby (účtová skupina 51) 71,869
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 126,954
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,129
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,320
4. Sociálne náklady (527, 528) 505
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -10,857
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,458
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,236
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,405
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 45
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 63
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 704
O. Kurzové straty (563) 55
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 649
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -596
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,640
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,243
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,397
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696192 DIČ: 2020310512 IČ DPH: SK2020310512
 • Sídlo: DERA SK, Šancová 50, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DERA HOLDING N.V., 6 639 € (100%) Bornem 2880 Belgicko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Brian Cornelius Mehigan Killelton Camp Trallee, Co. Kerry Írsko Vznik funkcie: 09.12.2010
   Paul Standish Mc Carthy N Lincoln Avenue 119 Hinsdale, Chicago 605 21 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 09.12.2010
   18.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Volf U Roháčkových kasáren 24 Praha 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 03.09.2008
   09.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Jan Budig, , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.10.2003
   06.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Volf U Roháčkových kasáren 24 Praha 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 03.09.2008
   11.07.2007Noví spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Woestijnstraat 37 Bornem 2880 Belgicko
   10.07.2007Zrušeny spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   29.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Jan Budig, , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.10.2003
   28.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.08.1996
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.08.1996
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04
   11.10.2001Noví spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   10.10.2001Zrušeny spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   DERA SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancová 50 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technologické poradenstvo v oblasti výroby potravín
   Noví spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04