Vytvoriť faktúru

Q-EST TV produktion - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Q-EST TV produktion
IČO 35696206
DIČ 2020340586
IČ DPH SK2020340586
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Q-EST TV produktion
Osadná 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 000 €
Zisk 18 059 €
Aktíva 141 237 €
Vlastný kapitál 58 562 €
Kontaktné informácie
Email urlandova@tvba.sk
Phone(s) 0263810855
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 51,098
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 51,098
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,477
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,720
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -3,728
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,137
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 103,575
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,621
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,259
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,059
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,954
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,954
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,438
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,515
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,213
C. Služby (účtová skupina 51) 6,774
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,716
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,007
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,133
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,013
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 197
X. Výnosové úroky (662) 197
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 233
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 233
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -36
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,097
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,038
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696206 DIČ: 2020340586 IČ DPH: SK2020340586
 • Sídlo: Q-EST TV produktion, Osadná 10, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05 06.04.1999
  Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03 06.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Urlandová 3 319 € (50%) Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
  Ing. Silvester Ernek 3 319 € (50%) Osadná 10 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   Q-EST TV produktion, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 10 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, obchode a službách
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03