Vytvoriť faktúru

Hradská Residence - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hradská Residence
IČO 35696257
DIČ 2020331643
IČ DPH SK2020331643
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hradská Residence
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 144 €
Zisk -1 546 €
Kontaktné informácie
Email lucullus@lucullus.sk
Phone(s) 0243295955, 0905342026
Mobile phone(s) +421905342026, 0905342026
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -10
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -922
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,016
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,016
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 144
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 144
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 144
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598
D. Služby (účtová skupina 51) 596
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -454
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -452
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -586
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,546
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015