Vytvoriť faktúru

T.V.B. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.V.B.
IČO 35696290
DIČ 2020356041
IČ DPH SK2020356041
Dátum vzniku 08 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.V.B.
Jiráskova 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 219 €
Zisk 4 312 €
Aktíva 23 742 €
Vlastný kapitál 14 113 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263838884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,799
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,799
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,799
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,540
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 15
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,121
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 124
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,249
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,339
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,616
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,312
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,723
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 699
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,614
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,164
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,450
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,219
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 555
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,664
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,534
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 539
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 907
C. Služby (účtová skupina 51) 2,042
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,784
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,107
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,685
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,731
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 70
N. Kurzové straty (563) 70
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,616
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,304
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696290 DIČ: 2020356041 IČ DPH: SK2020356041
 • Sídlo: T.V.B., Jiráskova 2, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Dugát Jiráskova 2 Bratislava 851 01 08.08.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Dugát 3 386 € (51%) Jiráskova 2 Bratislava 851 01
  Magdaléna Dugátová 3 254 € (49%) Jiráskova 2 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2007Noví spoločníci:
   Magdaléna Dugátová Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   02.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dugát Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Dugát Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   01.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dugát Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Dugát Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   08.08.1996Nové obchodné meno:
   T.V.B. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti technického vybavenia budov
   inžinierska činnosť v stavebníctve - s výnimkou výkonu stavebného a technického dozoru
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dugát Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Dugát Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Pavol Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji