Vytvoriť faktúru

MAJLINGOVÁ & PARTNERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAJLINGOVÁ & PARTNERS
IČO 35696532
DIČ 2020871435
IČ DPH SK2020871435
Dátum vzniku 02 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAJLINGOVÁ & PARTNERS
Budatínska 12
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 606 780 €
Zisk 55 123 €
Aktíva 269 263 €
Vlastný kapitál 111 966 €
Kontaktné informácie
Email info@skpatent.sk
Phone(s) 0263810093, 0905450917
Fax(es) 0232144114, 0263811423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,542
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 21,542
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,542
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 202,661
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 103,420
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,219
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,228
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 224,203
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 176,215
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 800
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 112,292
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,123
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,988
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,875
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,021
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,130
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,472
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 606,780
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 605,658
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,122
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 531,153
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,692
C. Služby (účtová skupina 51) 213,887
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 91,104
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 180,746
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,775
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,438
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,511
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 75,627
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 378,079
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 475
X. Výnosové úroky (662) 7
XI. Kurzové zisky (663) 468
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,725
N. Kurzové straty (563) 1,008
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,717
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,250
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 73,377
P. Daň z príjmov (591, 595) 18,254
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015