Vytvoriť faktúru

CITY LOOK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITY LOOK
IČO 35696567
DIČ 2020861051
Dátum vzniku 06 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITY LOOK
Šoltésovej 16
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 422 €
Zisk 148 €
Aktíva 23 254 €
Vlastný kapitál 4 810 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252498059, 0255423814
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,954
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,954
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,088
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,474
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,559
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,400
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,515
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 22,428
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,958
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,344
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,344
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 945
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,811
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 148
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,470
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 577
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,880
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,977
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,018
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,326
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 505
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,128
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,436
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 45,422
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,422
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,499
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,654
C. Služby (účtová skupina 51) 10,918
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,513
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 102
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 312
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,923
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,850
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,295
M. Nákladové úroky (562) 614
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 681
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,295
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 628
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696567 DIČ: 2020861051
 • Sídlo: CITY LOOK, Šoltésovej 16, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 06.08.1996
  Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava 06.08.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Soňa Bajnerová 6 672 € (50%) Janáčkova 4 Bratislava
  Jarmila Panáková 6 672 € (50%) Zadunajská cesta 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   04.05.2005Nové sidlo:
   Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   03.05.2005Zrušené sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   01.03.2004Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   29.02.2004Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   04.12.2002Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava Vznik funkcie: 06.08.1996
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava Vznik funkcie: 06.08.1996
   03.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   05.11.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   04.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   04.01.2000Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom predmetov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   upratovacie práce
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   organizovanie vzdelávacích podujatí
   03.01.2000Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   06.08.1996Nové obchodné meno:
   CITY LOOK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava