Vytvoriť faktúru

Banda - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Banda
IČO 35696770
DIČ 2020813069
IČ DPH SK2020813069
Dátum vzniku 22 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Banda
Ševčenkova 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 394 €
Zisk -2 701 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,258
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,191
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,832
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,832
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,832
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,359
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 113
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,246
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 67
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 67
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,258
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,558
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,496
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,496
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,701
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,816
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 65
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,686
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,333
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,333
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,085
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 499
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,769
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 65
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,395
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,394
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,394
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,027
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,827
D. Služby (účtová skupina 51) 3,761
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,008
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,814
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,129
4. Sociálne náklady (527, 528) 65
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 222
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,633
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,806
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,741
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696770 DIČ: 2020813069 IČ DPH: SK2020813069
 • Sídlo: Banda, Ševčenkova 12, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Filip Křížek Ševčenkova 12 Bratislava 851 01 28.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Filip Křížek 6 640 € (100%) Ševčenkova 12 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2014Nové obchodné meno:
   Banda s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 12 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov /zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie/
   Noví spoločníci:
   Filip Křížek Ševčenkova 12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Filip Křížek Ševčenkova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.01.2014
   13.02.2014Zrušené obchodné meno:
   MARLIN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Anna Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Juraj Fifik Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.1998
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Anna Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Juraj Fifik Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.1998
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   07.04.1999Nové obchodné meno:
   MARLIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.04.1999Zrušené obchodné meno:
   PALLADIUM ENTERTAINMENT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Fifíková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Martin Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Eva Fifíková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Martin Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o., IČO: 31 382 258 Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Dobiaš Drotárska 7 Bratislava 811 04
   22.08.1996Nové obchodné meno:
   PALLADIUM ENTERTAINMENT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť a obstarávateľská činnosť
   prevádzkovanie kín
   reklamná, distribučná, propagačná a inzertná služba
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výroba, požičiavanie a predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   rozmnožovanie nahraných nosičov
   Noví spoločníci:
   SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o., IČO: 31 382 258 Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Dobiaš Drotárska 7 Bratislava 811 04
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07