Vytvoriť faktúru

UniCredit Leasing Real Estate - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UniCredit Leasing Real Estate
Stav Zrušená
IČO 35696796
DIČ 2020310589
Dátum vzniku 23 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UniCredit Leasing Real Estate
Plynárenská 7/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 085 925 €
Zisk 2 845 341 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259271229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 225,656,395
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,785,483
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,785,483
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,103,704
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,667,142
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,637
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,869,423
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,585,093
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,585,093
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 156,544,330
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 156,397,573
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 146,757
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,968,359
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,845
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,845
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,000,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 821,643
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,109,871
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,771,641
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,771,641
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,489
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,489
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,656,395
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,872,508
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 106,221
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 106,221
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,329,935
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,622
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,622
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,580,389
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,322,774
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,742,385
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,845,341
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,641,711
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,420,153
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 4,419,704
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 449
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 164,078,135
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,016,639
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,288,572
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,288,572
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 16,859,572
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 865,962
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,533
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,351
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,351
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,113,433
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,142,176
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,142,176
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,085,925
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,168,248
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,840,718
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,011,875
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,084
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,356,129
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,550,650
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,634
D. Služby (účtová skupina 51) 556,713
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 50,549
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,235
4. Sociálne náklady (527, 528) 202
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,082,789
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,974,371
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,974,371
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,440,667
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,391,071
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299,685
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,729,796
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,891,969
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,312,935
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,871,230
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,871,230
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 441,704
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,253,984
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,970,550
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,970,550
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 283,434
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,058,951
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,788,747
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 943,406
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,388
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 930,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,845,341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696796 DIČ: 2020310589
 • Sídlo: UniCredit Leasing Real Estate, Plynárenská 7/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.01.2015Zrušené obchodné meno:
   UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   renájom priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Blanka Štovčíková Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Dušan Keketi Križovany nad Dudváhom 378 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2007
   14.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Musílek Symfonická 1425/3 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2010
   28.03.2014Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   27.03.2014Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Via Rivani 5 Boloňa 401 38 Talianska republika
   23.03.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   vedenie účtovníctva
   05.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Musílek Symfonická 1425/3 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2010
   15.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava - Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2008
   15.01.2010Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Via Rivani 5 Boloňa 401 38 Talianska republika
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Piazza di Porta Santo Stefano 3 Boloňa 401 25 Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Jasovská 3128/19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2008
   27.02.2009Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Piazza di Porta Santo Stefano 3 Boloňa 401 25 Talianska republika
   26.02.2009Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Global Leasing S.p.A. Viale Bianca Maria 4 Miláno 201 29 Taliansko
   24.10.2008Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   23.10.2008Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   30.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Jasovská 3128/19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2008
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava - Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2008
   Ing. Dušan Keketi Križovany nad Dudváhom 378 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2007
   29.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Keketi Petzvalova 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 01.07.2007
   29.11.2007Noví spoločníci:
   UniCredit Global Leasing S.p.A. Viale Bianca Maria 4 Miláno 201 29 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Štovčíková Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   28.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH Operngasse 21 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Cagáňová Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   01.07.2007Nové obchodné meno:
   UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Keketi Petzvalova 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 01.07.2007
   30.06.2007Zrušené obchodné meno:
   HVB Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Hanulova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   12.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Michael Hackl Landstrasse Hauptstrasse 148/1/13 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.05.2005
   03.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Michael Hackl Landstrasse Hauptstrasse 148/1/13 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.05.2005
   02.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vanko Magurská 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   15.12.2004Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Cagáňová Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Mgr. Robert Martinko Hanulova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Vladimír Vanko Magurská 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   14.12.2004Zrušené sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander W. Stichler Prandnern 19 Riedenthal 2122 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.08.2004
   Mag. Karin Berger Siebenbürgerstrasse 26/66/13 Viedeň 1220 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 32 Bratislava 841 05
   20.08.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Alexander W. Stichler Prandnern 19 Riedenthal 2122 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.08.2004
   19.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   03.12.2001Nové obchodné meno:
   HVB Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   02.12.2001Zrušené obchodné meno:
   BACA Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Schmidecker Koloniegasse 14 Pechtoldsdorf 2380 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 05
   26.04.2001Nové obchodné meno:
   BACA Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Karin Berger Siebenbürgerstrasse 26/66/13 Viedeň 1220 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 32 Bratislava 841 05
   Mag. Alexander Schmidecker Koloniegasse 14 Pechtoldsdorf 2380 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 05
   25.04.2001Zrušené obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava
   17.03.2000Noví spoločníci:
   Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH Operngasse 21 Viedeň 1040 Rakúska republika
   16.03.2000Zrušeny spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   08.02.1999Noví spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava
   26.05.1998Zrušené obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Banas Jurigovo nám 13 Bratislava 841 05
   23.08.1996Nové obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   renájom priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Banas Jurigovo nám 13 Bratislava 841 05
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51