Vytvoriť faktúru

INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL
IČO 35696826
DIČ 2020331665
IČ DPH SK2020331665
Dátum vzniku 08 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL
Včelárska 29
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 664 €
Zisk -1 513 €
Aktíva 122 708 €
Vlastný kapitál 35 915 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259300080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 122,076
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,581
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,581
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,581
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,495
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 116,201
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 114,199
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,199
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,294
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,269
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 122,076
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,402
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -598
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -598
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,674
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,674
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 71
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 86,445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 664
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 664
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 664
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,037
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 74
D. Služby (účtová skupina 51) 460
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 47
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 399
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 399
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -373
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 180
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 180
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -553
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015