Vytvoriť faktúru

CLS Poradenské služby - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLS Poradenské služby
IČO 35696842
DIČ 2020324262
IČ DPH SK2020324262
Dátum vzniku 19 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLS Poradenské služby
Papraďová 5/a
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 188 €
Zisk 21 670 €
Kontaktné informácie
Email zolah@cl-sk.com
Phone(s) 0243635177, 0905621257
Mobile phone(s) 0905621257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,599
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,599
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,599
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,181
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,509
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,173
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 54,780
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,820
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,846
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,670
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,960
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 131
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,829
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,829
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,439
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,912
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,649
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 84,188
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 84,188
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 51,846
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,431
C. Služby (účtová skupina 51) 21,978
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,520
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,479
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,342
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,779
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,028
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 661
N. Kurzové straty (563) 19
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,348
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,025
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,317
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,647
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696842 DIČ: 2020324262 IČ DPH: SK2020324262
 • Sídlo: CLS Poradenské služby, Papraďová 5/a, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zoltán Oláh Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy 930 39 24.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zoltán Oláh 2 656 € (40%) Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy 930 39
  CL Magyarország Kárszakértő és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. 3 984 € (60%) Weis Manfréd út 5 - 7. Budapest 1211 Maďarska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2011Zrušeny predmety činnosti:
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostnotechnické služby pri preprave tovaru
   služby spojené s prepravou tovaru a služby spojené s prípadnými škodami na tovare
   28.07.2011Nové obchodné meno:
   CLS Poradenské služby s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Zoltán Oláh Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy - Rastice 930 39
   CL Magyarország Kárszakértő és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Weis Manfréd út 5 - 7. Budapest 1211 Maďarska republika
   27.07.2011Zrušené obchodné meno:
   CUNNINGHAM Lindsey Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CUNNINGHAM Lindsey Hungária Kft. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   21.05.2005Nové sidlo:
   Papraďová 5/a Bratislava 821 01
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   03.07.2004Nové obchodné meno:
   CUNNINGHAM Lindsey Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   CUNNINGHAM Lindsey Hungária Kft. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Oláh Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy 930 39 Vznik funkcie: 24.06.2004
   02.07.2004Zrušené obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO MARINE, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Oravská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Mezei Kadnárová 106 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.09.2003
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Mezei Kadnárová 106 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.09.2003
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Diószeghy Nešporova 1007/5 Šaľa
   27.11.1998Nové obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO MARINE, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   26.11.1998Zrušené obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   19.08.1996Nové obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Oravská 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostnotechnické služby pri preprave tovaru
   služby spojené s prepravou tovaru a služby spojené s prípadnými škodami na tovare
   Noví spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zoltán Diószeghy Nešporova 1007/5 Šaľa