Vytvoriť faktúru

C.O.Q. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.O.Q.
IČO 35696851
DIČ 2020324273
IČ DPH SK2020324273
Dátum vzniku 19 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.O.Q.
Šustekova 49
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 078 €
Zisk 8 153 €
Aktíva 31 697 €
Vlastný kapitál 10 131 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,893
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,841
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 102
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,912
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,893
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,284
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,828
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,153
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,609
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,891
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,557
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 160
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,143
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,054
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,200
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 461
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,078
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,078
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,472
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 211
C. Služby (účtová skupina 51) 2,510
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,751
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,606
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,357
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 156
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 156
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -154
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,452
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,299
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696851 DIČ: 2020324273 IČ DPH: SK2020324273
 • Sídlo: C.O.Q., Šustekova 49, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03 12.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  eCare, spol. s r.o. 6 640 € (100%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2015Noví spoločníci:
   eCare, spol. s r.o. Šustekova 49 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Mrvík Segnáre 72 Bratislava 841 03
   Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.2014Nové sidlo:
   Šustekova 49 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2014
   01.04.2014Zrušené sidlo:
   Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 04.09.2008
   03.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42
   Ing. Peter Mrvík Segnáre 72 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 04.09.2008
   02.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   09.02.2007Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
   bezpečnostnotechnická služba
   20.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   27.07.2001Noví spoločníci:
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   19.08.1997Nové sidlo:
   Miletičova 70 Bratislava 821 09
   18.08.1997Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   19.08.1996Nové obchodné meno:
   C.O.Q. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom piemyselného tovaru
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01