Vytvoriť faktúru

B.S.T. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.S.T.
IČO 35696907
DIČ 2020813113
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.S.T.
Račianske mýto 1/B
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 529 €
Zisk -27 323 €
Aktíva 271 273 €
Vlastný kapitál 151 653 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 245,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 243,315
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 243,315
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,891
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 230,424
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,792
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 473
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 473
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 473
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,319
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,319
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 77
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 77
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 245,184
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,331
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 334
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 334
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 124,051
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 124,051
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,323
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 120,853
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,853
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,336
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,336
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,037
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,178
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,529
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,178
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 351
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,117
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,267
D. Služby (účtová skupina 51) 23,168
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,285
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,688
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,688
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 709
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,588
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -257
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 255
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 255
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -255
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,843
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4262852.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696907 DIČ: 2020813113
 • Sídlo: B.S.T., Račianske mýto 1/B, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02 12.08.1996
  MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01 12.08.1996
  MUDr. Dušan Tudík Mierová 36 Bratislava 821 05 12.08.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Nadežda Bilčíková 2 224 € (33.3%) Svetlá 7 Bratislava 811 02
  MUDr. Dušan Šutera 2 224 € (33.3%) Klenová 15 Bratislava 831 01
  YLUX s.r.o. 2 224 € (33.3%) Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.05.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01
   YLUX s.r.o. Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.08.1996
   MUDr. Dušan Tudík Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.08.1996
   07.05.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   YLUX s.r.o. Karadžičova 4109/45 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   15.10.2004Noví spoločníci:
   YLUX s.r.o. Karadžičova 4109/45 Bratislava 811 07
   14.10.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   21.05.2004Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   20.05.2004Zrušené sidlo:
   Žabotova 3 Bratislava 811 04
   07.04.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   14.07.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   B.S.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žabotova 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenajímanie nebytových priestorov podľa § 4 Zák. č. 455/91 Zb.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03