Vytvoriť faktúru

PARTNER Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PARTNER Consulting
IČO 35696974
DIČ 2020324284
IČ DPH SK2020324284
Dátum vzniku 09 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARTNER Consulting
Ružová dolina 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 366 400 €
Zisk 44 005 €
Aktíva 1 838 778 €
Vlastný kapitál 11 303 €
Kontaktné informácie
Email office@partnerconsulting.sk
Phone(s) 0255645524, 0903801984
Mobile phone(s) 0903801894, 0903801984
Fax(es) 0255645525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,716,620
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,574,413
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,563,398
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,001
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,248,639
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 313,758
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,015
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 5,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 6,015
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,642
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 192
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 192
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,637
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 50
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,587
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 119,813
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,084
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112,729
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,565
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,565
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,716,620
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,308
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 86,306
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 86,306
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -80,995
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,144
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -82,139
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,005
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,661,312
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 330
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 330
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 30,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,630,052
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 974
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 974
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,628,114
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 523
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 441
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 930
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 357,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 366,400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 357,200
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,070
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,003
D. Služby (účtová skupina 51) 31,198
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,363
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,036
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,297
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,030
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,246
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 216,996
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 216,996
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,264
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,330
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,999
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,041
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,205
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 836
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,006
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,324
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,319
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,319
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,005
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35696974 DIČ: 2020324284 IČ DPH: SK2020324284
 • Sídlo: PARTNER Consulting, Ružová dolina 7, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08 09.08.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Zuzana Kovačičová 43 153 € (50%) Zelinárska 4 Bratislava 821 08
  Ing. Pavol Kovačič 43 153 € (50%) Zelinárska 4 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Ružová dolina 7 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Kovačič Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.08.1996
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   01.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   31.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   finančný leasing
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenajímania a ohodnocovania nehnuteľností
   automatizované spracovnie údajov
   administratívne a sekretárske služby
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   zásielkový predaj
   30.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   09.08.1996Nové obchodné meno:
   PARTNER Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08