Vytvoriť faktúru

SON MEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SON MEDIA
IČO 35696982
DIČ 2020310666
IČ DPH SK2020310666
Dátum vzniku 27 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SON MEDIA
Liptovská 5287/2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 211 169 €
Zisk 11 195 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253632587, 0248700003, 0248700001, 0248700004, 0248700006, 0248700007, 0248700008
Mobile phone(s) 0911717044
Fax(es) 0248700009
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,417
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,153
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,072
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,991
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,991
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,081
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,081
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 429
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,652
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 264
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 264
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,417
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,897
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,511
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,511
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -56,883
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,795
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -88,678
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,195
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,314
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 101
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 101
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 78,213
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,418
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,418
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,888
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,317
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -410
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 210,293
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 211,169
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 885
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 23,065
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 186,343
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 876
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,838
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,382
D. Služby (účtová skupina 51) 192,186
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,311
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -418
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,077
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,331
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,425
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,162
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 967
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,195
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016