Vytvoriť faktúru

LIV - GEOSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIV - GEOSERVIS
IČO 35697237
DIČ 2020310611
IČ DPH SK2020310611
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIV - GEOSERVIS
Martina Čulena 9/B
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 650 €
Zisk -14 333 €
Kontaktné informácie
Email liv.geoservis@centrum.sk
Phone(s) 0243637716, 0243637717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 703
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 703
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 703
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,087
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,319
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 589
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,790
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,414
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,804
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -75,524
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,333
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,204
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 160
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 86,794
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,392
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 48
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 976
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,378
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,650
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,250
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 400
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,649
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,892
C. Služby (účtová skupina 51) 11,150
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,943
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 763
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 173
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,728
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,999
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,792
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 374
N. Kurzové straty (563) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 369
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -374
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,373
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015