Vytvoriť faktúru

TUCAN, cestovná agentúra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TUCAN, cestovná agentúra
IČO 35697300
DIČ 2020310853
IČ DPH SK2020310853
Dátum vzniku 02 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TUCAN, cestovná agentúra
Za kasárňou 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 441 045 €
Zisk 50 868 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911608968, +421911608958, +421911608948, +421911608989, +421911608978
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 457,162
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,527
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,527
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,527
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 363,799
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 350,762
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 297,601
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 297,601
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22,435
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,142
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,584
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,037
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,219
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,818
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 72,836
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,013
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 60,823
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 457,162
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 707
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 707
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,626
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,626
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,868
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,602
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,730
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 12,654
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,076
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 302,366
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 280,178
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 280,178
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,075
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,858
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,278
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,387
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,590
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,887
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,619
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 15,720
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9,229
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,428,245
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,441,045
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,428,245
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,344,491
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,102
D. Služby (účtová skupina 51) 9,859,412
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 264,028
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 195,824
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,865
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,339
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 396
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 577
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 577
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 28,053
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,923
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,554
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 545,731
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 376
XII. Kurzové zisky (663) 376
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,377
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,117
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,117
O. Kurzové straty (563) 1,747
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19,513
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,553
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,685
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,685
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35697300 DIČ: 2020310853 IČ DPH: SK2020310853
 • Sídlo: TUCAN, cestovná agentúra, Za kasárňou 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07 02.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Kedroň 6 639 € (100%) Krížna 8 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2014Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 831 03
   22.12.2014Zrušené sidlo:
   Krížna 8 Bratislava 811 07
   24.05.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 02.09.1996
   23.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kedroň Záhradnícka 67 Bratislava
   01.05.2011Nové sidlo:
   Krížna 8 Bratislava 811 07
   30.04.2011Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   22.07.2009Nové sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   21.07.2009Zrušené sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   26.09.2006Nové sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   25.09.2006Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   08.08.2003Nové obchodné meno:
   TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2003Zrušené obchodné meno:
   TUCAN, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07
   03.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Malé Tatry 26 Ružomberok
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   02.09.1996Nové obchodné meno:
   TUCAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj dopravných cenín
   sprostredkovanie služieb v leteckej doprave
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Malé Tatry 26 Ružomberok
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kedroň Záhradnícka 67 Bratislava
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra