Vytvoriť faktúru

KOMAPOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMAPOL
IČO 35697326
DIČ 2020310831
IČ DPH SK2020310831
Dátum vzniku 02 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMAPOL
Černyševského 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 704 €
Zisk 504 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252621011, 0903724583
Mobile phone(s) 0903724583
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,722
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 204
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 755
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,504
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,722
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -20,631
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,800
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,800
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -28,599
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 504
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,353
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 895
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,458
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,039
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,344
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,880
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,704
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,687
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,064
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,702
C. Služby (účtová skupina 51) 8,351
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,524
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 420
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,067
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,640
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,634
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 177
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 177
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -176
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,464
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 504
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015