Vytvoriť faktúru

JN - TRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JN - TRANS
IČO 35697351
DIČ 2020356195
IČ DPH SK2020356195
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JN - TRANS
Mierová 19
90024
Veľký Biel
Finančné informácie
Tržby a výnosy 124 381 €
Zisk 3 976 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244455644
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 93,302
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 93,302
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 93,302
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,597
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,978
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,100
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 118,899
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,089
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 951
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -58,613
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,976
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 155,988
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 80,877
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,998
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,864
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,286
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,694
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,154
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,113
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 124,381
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 124,381
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 112,922
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,785
C. Služby (účtová skupina 51) 26,562
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,005
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,522
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,148
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,900
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,459
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,034
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,860
M. Nákladové úroky (562) 3,945
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,915
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,860
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,599
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,623
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,976
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
 • IČO:35697351 DIČ: 2020356195 IČ DPH: SK2020356195
 • Sídlo: JN - TRANS, Mierová 19, 90024, Veľký Biel
 • Dátum vzniku: 03 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Navara Veľký Biel 900 24 03.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Navara 16 597 € (100%) Veľký Biel 900 24
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.05.2016Nové sidlo:
   Mierová 19 Veľký Biel 900 24
   08.07.2004Noví spoločníci:
   Jozef Navara Mierová 19 Veľký Biel 900 24
   15.11.2001Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   JN - TRANS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   špeditérstvo bez dopravy
   oprava motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   cestná motorová doprava-verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Navara Mierová 19 Veľký Biel 900 24