Vytvoriť faktúru

MÝTO SKI CENTRUM akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MÝTO SKI CENTRUM akciová
IČO 35697385
DIČ 2020340707
IČ DPH SK2020340707
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MÝTO SKI CENTRUM akciová
Odborárska 23
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 198 388 €
Zisk -298 994 €
Kontaktné informácie
Email skicent@brnet.sk
Phone(s) 0486195220, 0910933888
Fax(es) 0486195220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 360,359
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 360,359
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,734
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,390
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,541
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,540
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 401,749
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,534,502
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 431,509
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 431,509
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,667,017
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -298,994
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,936,251
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,147,594
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 236,628
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,144
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,248
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,469
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 184,767
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 219
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 551,810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 198,388
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 198,376
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 485,686
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 93,496
C. Služby (účtová skupina 51) 61,259
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,573
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,939
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 296,647
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,772
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -287,298
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,621
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12,146
M. Nákladové úroky (562) 10,699
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,447
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,139
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -299,437
P. Daň z príjmov (591, 595) -443
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -298,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015