Vytvoriť faktúru

AB MAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AB MAT
IČO 35697407
DIČ 2020356184
IČ DPH SK2020356184
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB MAT
Bratislavská 30
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 899 €
Zisk 946 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918466940, 0905469657
Mobile phone(s) 0907280768, 0918466940, 0905469657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,684
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,684
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,965
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,637
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 941
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,649
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -86,639
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,288
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -96,512
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 946
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,288
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,022
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 93,266
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,295
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,896
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,380
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,899
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,899
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,268
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,222
C. Služby (účtová skupina 51) 1,577
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,148
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 458
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,737
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,369
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,900
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8,880
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 8,880
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 605
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 605
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 8,275
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,906
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 946
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015