Vytvoriť faktúru

PALATÍN Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PALATÍN Bratislava
IČO 35697415
DIČ 2020310842
IČ DPH SK2020310842
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PALATÍN Bratislava
Laurinská 3
81000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 74 026 €
Zisk 100 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,762
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,266
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,266
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,266
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,496
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,500
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 970
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 970
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,026
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,990
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,762
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -63,468
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -90,207
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -90,207
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,230
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,959
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,531
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,531
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,614
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 453
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 361
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 74,025
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 74,026
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,026
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,897
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,238
D. Služby (účtová skupina 51) 28,381
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,160
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,478
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,682
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,118
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,129
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,407
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,060
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35697415 DIČ: 2020310842 IČ DPH: SK2020310842
 • Sídlo: PALATÍN Bratislava, Laurinská 3, 81000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Xiaoqiang LIU Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 11.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Xiaoqiang LIU 6 640 € (100%) Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Yanyu Li SNP 3994/48 Nové Zámky 940 30 Vznik funkcie: 15.07.2012
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Yanyu Li SNP 3994/48 Nové Zámky 940 30 Vznik funkcie: 15.07.2012
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tengfei Pan Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Michalská 65 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   03.05.2012Noví spoločníci:
   Xiaoqiang LIU Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   02.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Junjie Xiang Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 11.10.2008
   17.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   18.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   28.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 11.10.2008
   16.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Tengfei Pan Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Junjie Xiang Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   15.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.08.2008
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   19.08.2008Noví spoločníci:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.08.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Michalská 65 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   18.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xiao Li Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Jirásková 52 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 20.03.2007
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.01.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Jirásková 52 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   16.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   24.04.2007Noví spoločníci:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 20.03.2007
   23.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ying Xiao Hai Ševčenkova 17 Bratislava
   20.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Xiao Li Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   10.08.2005Noví spoločníci:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   09.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   06.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   05.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   21.10.2004Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   20.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   Liu Xiao Wei Zhejiang Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Xiao Wei dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2003
   08.04.2003Noví spoločníci:
   Liu Xiao Wei Zhejiang Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Liu Xiao Wei dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2003
   07.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   03.07.1998Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   02.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling 418 Miloslavov
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : 418 Miloslavov
   21.08.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   15.05.1997Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling 418 Miloslavov
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : 418 Miloslavov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ying Xiao Hai Ševčenkova 17 Bratislava
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Tibor Gajarský Palkovičova 1 Bratislava
   PhDr. Marianna Pukačová Legionárska 11 Bratislava
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   PALATÍN Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Tibor Gajarský Palkovičova 1 Bratislava
   PhDr. Marianna Pukačová Legionárska 11 Bratislava
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava