Vytvoriť faktúru

M. I. SPORIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M. I. SPORIT
IČO 35697482
DIČ 2020348880
IČ DPH SK2020348880
Dátum vzniku 02 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M. I. SPORIT
Cabanova 42
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 347 €
Zisk 8 927 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903590379, +421911908311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,676
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,395
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,645
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,636
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,676
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 91,407
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 75,841
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,927
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,269
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,269
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,347
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,983
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,364
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,598
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,312
C. Služby (účtová skupina 51) 5,507
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 950
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,456
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,749
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,164
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,456
M. Nákladové úroky (562) 203
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,253
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,455
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,294
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,367
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015