Vytvoriť faktúru

DORA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DORA
Stav Zrušená
IČO 35697539
Dátum vzniku 02 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DORA
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 260 €
Zisk 3 537 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 812
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 405
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 407
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 812
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,726
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,537
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 699
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 699
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 699
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,260
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,361
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 899
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,933
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,957
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,179
C. Služby (účtová skupina 51) 357
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 814
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 231
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 395
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,327
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,868
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 107
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -107
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,220
P. Daň z príjmov (591, 595) 683
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,537
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Files
4292821.tif
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
 • IČO:35697539
 • Sídlo: DORA, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2015Zrušené obchodné meno:
   DORA, s. r. o., v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Fedinova 900/3b Bratislava 851 01
   30.04.2015Nové obchodné meno:
   DORA, s. r. o., v likvidácii
   27.03.1997Nové sidlo:
   Fedinova 900/3b Bratislava 851 01
   02.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným