Vytvoriť faktúru

MICROPLAST TECHNOLOGY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MICROPLAST TECHNOLOGY
IČO 35697644
DIČ 2020310688
IČ DPH SK2020310688
Dátum vzniku 05 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MICROPLAST TECHNOLOGY
Rajská 15
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 530 €
Zisk -1 576 €
Aktíva 2 986 994 €
Vlastný kapitál 2 984 311 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,686,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,751
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,672,111
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 298,100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 656
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,984,962
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,982,735
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,306,845
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,306,845
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,984
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -196,183
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,136,335
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,576
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,227
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,227
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,466
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,530
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,530
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,100
C. Služby (účtová skupina 51) 501
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,569
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -570
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -501
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 46
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -616
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015