Vytvoriť faktúru

EUROSAT SK PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROSAT SK PLUS
IČO 35697652
DIČ 2020331720
IČ DPH SK2020331720
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROSAT SK PLUS
Rusovská cesta 13
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 612 €
Zisk -19 093 €
Kontaktné informácie
Email eurosat@eurosat.sk
Webová stránka http://www.eurosat.sk
Phone(s) +421263452231, +421263530220, +421263530222
Mobile phone(s) +421905402857, +421948112442, +421948077882
Fax(es) 0263452231
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 106,610
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,404
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,202
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,202
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,945
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,945
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,945
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 69,257
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,533
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 67,724
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 206
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 206
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,610
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,065
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 98,855
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,855
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,093
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,545
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,030
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,030
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,611
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,466
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,466
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,139
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 744
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,213
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,904
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 146,218
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 146,612
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 107,426
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,792
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 394
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,818
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 84,276
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,054
D. Služby (účtová skupina 51) 46,826
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,005
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,502
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,512
4. Sociálne náklady (527, 528) 991
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 315
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 666
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,676
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,206
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,062
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 540
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 533
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,466
O. Kurzové straty (563) 1,109
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 357
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -926
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,132
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,093
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016