Vytvoriť faktúru

PERSEUS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERSEUS SLOVAKIA
IČO 35697687
DIČ 2020348869
Dátum vzniku 09 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERSEUS SLOVAKIA
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 2 794 €
Aktíva 356 656 €
Vlastný kapitál -110 186 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0465433531, 0254641417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 430,048
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 421,277
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 421,277
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 421,277
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,771
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,437
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,437
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,437
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 334
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 333
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 430,048
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,494
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -56,005
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -56,005
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -65,587
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,391
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -135,978
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,794
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 541,542
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 431,219
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 431,073
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 146
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 110,323
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 109,847
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,847
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 476
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147
D. Služby (účtová skupina 51) 147
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -147
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -147
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,847
XII. Kurzové zisky (663) 3,847
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 428
O. Kurzové straty (563) 360
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,419
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,272
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 478
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,794
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015