Vytvoriť faktúru

ČECHVALAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČECHVALAB
IČO 35697709
DIČ 2020356173
IČ DPH SK2020356173
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČECHVALAB
Popradská 12242/84
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 300 392 €
Zisk 12 440 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264287924, 0264287934, 0903402280, 0911402280, 0264287941
Fax(es) 0264287941
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 496,822
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 144,848
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 144,848
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,280
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,568
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 351,974
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 228,769
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 228,769
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,085
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,085
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,085
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,120
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 948
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 496,822
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,551
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 166,808
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 166,808
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,440
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,271
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 566
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 566
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 75,950
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 219,755
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,421
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,421
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,877
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,060
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,099
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,934
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 364
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 297,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 300,392
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 278,572
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,353
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 667
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,302
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 192,790
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,177
D. Služby (účtová skupina 51) 19,150
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,038
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,871
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,689
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,478
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,600
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,329
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,329
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,218
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,090
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,808
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 83
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 83
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,743
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,149
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,149
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,594
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,660
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,430
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 990
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015