Vytvoriť faktúru

POPPER Development - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POPPER Development
IČO 35697873
DIČ 2020826456
IČ DPH SK2020826456
Dátum vzniku 10 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POPPER Development
Štúrova 11
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 053 €
Zisk -221 904 €
Aktíva 776 890 €
Vlastný kapitál 772 946 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255569731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 471,849
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 471,849
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,385
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,997
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,566
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 559,234
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 551,042
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 19,916
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,916
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,992
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 751,038
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -221,904
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,192
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,692
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,291
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,401
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,053
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,500
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,551
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 255,869
C. Služby (účtová skupina 51) 12,753
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,282
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 179,404
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,430
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -217,816
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,253
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 161
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -159
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -217,975
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,929
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -221,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35697873 DIČ: 2020826456 IČ DPH: SK2020826456
 • Sídlo: POPPER Development, Štúrova 11, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava 05.06.2003
  Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04 30.03.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Beleš 9 958 € (50%) Nobelova 1/A Bratislava
  JUDr. Ivan Feješ 6 639 € (33.3%) Bratislava
  JUDr. Dagmar Farkašová 3 319 € (16.7%) Osuského 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.05.2005Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 30.03.2005
   09.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   Jana Kalivodová Kvetná 12 Zohor 900 51 Vznik funkcie: 25.11.2004
   03.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Jana Kalivodová Kvetná 12 Zohor 900 51 Vznik funkcie: 25.11.2004
   02.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   03.10.2003Nové obchodné meno:
   POPPER Development, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava
   JUDr. Dagmar Farkašová Osuského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava Vznik funkcie: 05.06.2003
   02.10.2003Zrušené obchodné meno:
   ZDRAVO CENTRUM s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Ing. Martin Jakubek Fraňa Kráľa 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.01.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Ing. Martin Jakubek Fraňa Kráľa 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.01.2000Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Davinič Clementisa 5 Skalica 909 01
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov
   MUDr. Denis Milly Grösslingova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vladimír Davinič Clementisa 5 Skalica 909 01
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov
   19.05.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Vladimír Davinič Clementisa 5 Skalica 909 01
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov
   MUDr. Denis Milly Grösslingova 10 Bratislava
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Davinič Clementisa 5 Skalica 909 01
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov
   15.04.1997Nové obchodné meno:
   ZDRAVO CENTRUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vladimír Davinič Clementisa 5 Skalica 909 01
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vladimír Davinič Clementisa 5 Skalica 909 01
   14.04.1997Zrušené obchodné meno:
   GOLD CENTRUM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   GOLD CENTRUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť
   správa nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 26 Prešov