Vytvoriť faktúru

KONTO TEAM MP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTO TEAM MP
IČO 35698012
DIČ 2020945388
Dátum vzniku 12 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTO TEAM MP
Estónska 51
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 919 €
Zisk 5 618 €
Aktíva 47 040 €
Vlastný kapitál 40 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243421583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,093
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,715
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 208
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 53,093
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,361
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 672
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,568
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,618
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,732
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,732
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,056
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 896
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,642
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,138
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 35,919
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,919
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,796
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 185
C. Služby (účtová skupina 51) 2,958
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,484
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,123
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,776
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -38
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,085
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,467
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698012 DIČ: 2020945388
 • Sídlo: KONTO TEAM MP, Estónska 51, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06 12.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Pavlovičová 6 639 € (100%) Estónska 51 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.1999Nové obchodné meno:
   KONTO TEAM MP s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06
   27.01.1999Zrušené obchodné meno:
   EKOINFORMAUDIT spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06
   12.09.1996Nové obchodné meno:
   EKOINFORMAUDIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Estónska 51 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť v oblasti riadenia, financovaia, účtovníctva a daní
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06