Vytvoriť faktúru

PRONIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRONIX
IČO 35698021
DIČ 2020348913
IČ DPH SK2020348913
Dátum vzniku 12 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRONIX
J. Hronca 16
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 641 330 €
Zisk 53 919 €
Aktíva 382 832 €
Vlastný kapitál 256 050 €
Kontaktné informácie
Email pronix@pronix.sk
Phone(s) 0264366524, 0264366398
Fax(es) 0264366398
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 450,922
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,720
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,720
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,720
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 402,614
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,930
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,930
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 99,187
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,408
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,408
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,779
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 297,497
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 981
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 296,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,588
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,588
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 450,922
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 331,000
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 40,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 40,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,502
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,502
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 223,579
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 223,579
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,919
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,922
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,795
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 34,769
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 78,759
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,852
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,515
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,887
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,119
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,368
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 638,482
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 641,330
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 205,765
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 432,717
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,848
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,952
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 196,830
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,092
D. Služby (účtová skupina 51) 143,094
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 173,014
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 126,661
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,960
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,393
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 773
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,255
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,255
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,225
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,669
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,378
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 277,466
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,282
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,944
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,944
O. Kurzové straty (563) 384
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,954
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,244
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,134
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,215
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,215
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698021 DIČ: 2020348913 IČ DPH: SK2020348913
 • Sídlo: PRONIX, J. Hronca 16, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Krzysztof Górski Bíla 506 Říčany u Prahy 251 01 Česká republika 30.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PRONIX, s.r.o. 40 000 € (100%) Praha 3 130 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Krzysztof Górski Bíla 506 Říčany u Prahy 251 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.06.2004
   30.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kurucár H. Meličkovej 7 Bratislava
   14.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kurucár H. Meličkovej 7 Bratislava
   13.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mišenka Björnsonova 8 Bratislava 811 05
   12.02.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   12.09.1996Nové obchodné meno:
   PRONIX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Hronca 16 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Mišenka Björnsonova 8 Bratislava 811 05