Vytvoriť faktúru

TOP PROJEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP PROJEKT
Stav V likvidácii
IČO 35698071
DIČ 2020310710
IČ DPH SK2020310710
Dátum vzniku 10 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP PROJEKT
Radlinského 27
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 700 €
Zisk 1 434 €
Aktíva 175 279 €
Vlastný kapitál 109 426 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254630411
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,132
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,065
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 49,132
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,921
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,184
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,434
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,211
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,211
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,879
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 332
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,700
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,786
C. Služby (účtová skupina 51) 2,727
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,914
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,973
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 80
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -80
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,834
P. Daň z príjmov (591, 595) 400
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,434
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016