Vytvoriť faktúru

PENTA IMPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PENTA IMPEX
IČO 35698080
DIČ 2020331731
IČ DPH SK2020331731
Dátum vzniku 10 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PENTA IMPEX
Dvojkrížna 47
82013
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 727 €
Zisk 1 767 €
Aktíva 30 251 €
Vlastný kapitál -1 207 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,788
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,408
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,788
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 560
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 475
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,321
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,767
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,228
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,228
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,275
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 147
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,932
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,727
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 752
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,975
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,996
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 744
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,427
C. Služby (účtová skupina 51) 39,844
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 75
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 683
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,731
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,712
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4
N. Kurzové straty (563) 4
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,727
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,767
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698080 DIČ: 2020331731 IČ DPH: SK2020331731
 • Sídlo: PENTA IMPEX, Dvojkrížna 47, 82013, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaromír Gronych Dvojkrížna 11591/45 Bratislava 821 06 11.06.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaromír Gronych 6 639 € (100%) Dvojkrížna 11591/45 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2010Nové sidlo:
   Dvojkrížna 47 Bratislava 820 13
   11.11.2010Zrušené sidlo:
   Dvojkrížna 45 Bratislava 821 06
   05.06.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   07.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Gronych Moravská 39 Praha 120 00 ČR
   06.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Bičan Puškinova 26 Trenčín 911 01
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 04.03.2005
   01.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 04.03.2005
   01.03.2005Noví spoločníci:
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Gronych Dvojkrížna 11591/45 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 11.06.1999
   28.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   16.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bičan Puškinova 26 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   11.06.1999Nové sidlo:
   Dvojkrížna 45 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   10.06.1999Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   PENTA IMPEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, logistických, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pri obchodnej činnosti najmä v oblasti marketingu, investícií, cien, trhu a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poskytovanie administratívnych služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00