Vytvoriť faktúru

ElpoTeam - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ElpoTeam
IČO 35698098
DIČ 2020310776
IČ DPH SK2020310776
Dátum vzniku 10 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ElpoTeam
Medená 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 644 €
Zisk -5 385 €
Aktíva 25 048 €
Vlastný kapitál -2 160 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255569731
Mobile phone(s) 0903939427, 0905435164, 0908734690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,905
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,905
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,905
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,737
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,005
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,732
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,642
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,945
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,863
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,385
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,587
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,287
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 536
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,644
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,556
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,983
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,198
C. Služby (účtová skupina 51) 3,151
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,494
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,239
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 813
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,339
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,207
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 86
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -86
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,425
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,385
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698098 DIČ: 2020310776 IČ DPH: SK2020310776
 • Sídlo: ElpoTeam, Medená 10, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02 10.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Meier 6 639 € (100%) Medená 10 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2007Nové predmety činnosti:
   rozsah činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti /montáž, revízia a oprava/
   10.01.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb v rozsahu: montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúčiacich na ochranu majetku osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   27.04.2000Nové sidlo:
   Medená 10 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb v rozsahu: montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúčiacich na ochranu majetku osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   ElpoTeam s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení a kurzov v oblasti harwaru a softwaru
   pomocné stavebné, búrace a prípravné práce
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   automatizované spracovanie dát
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02